Mestringsgruppe for mennesker med social angst

Hvad er en mestringsgruppe?

En mestringsgruppe er et læringsforløb, hvor udgangspunktet er hverdaglivet for de, der deltager og de udfordringer dette byder på. Der tages ikke udgangspunkt i en bestemt terapeutisk tilgang, og forløbet går ikke efter en manual.

En mestringsgruppe har en struktur, hvor både "problemet" og "ikke-problemet" får plads. Opfattelsen er, at ethvert menneske er meget mere end sit problem, og den indflydelse problemet har. 

I en gruppe kan man møde andre, lytte, blive forstået, få ideer, dele erfaringer. Hensigten er at komme godt videre i forhold til udfordringer, der er for store til at de går over af sig selv, og mestringsgrupper har vist sig at fungere som en god platform til at lære mere om sig selv og andre. 

Hvem er målgruppen?

Målgruppen for denne mestringsgruppe er mennesker, der oplever at den sociale angst eller tilbageholdenhed har fået for stor indflydelse i deres liv. 

Livskvalitet, arbejdsliv og/eller privatliv er påvirket - og der er et ønske om og motivation til at det skal blive bedre.

Gruppen består af mennesker, der alle kender til hvordan det er at være et menneske, der oplever social angst, og på den baggrund vil der være en særlig forståelse. Der vil også være en masse forskelligheder - og disse kan give en rigtig god dynamik i gruppen.

Gruppeforløbet er tilrettelagt på en måde, hvor det er muligt både at føle sig tryg og tilpas udfordret. Læringen er omsættelig til hverdagslivet. 

Social angst eller tilbageholdenhed vil ofte medføre indskrænkninger i personens råderum. Mange klarer dagligdagen ved at undgå situationer, der trigger angsten, men dette medfører igen at bevægelsesfriheden indskrænkes. 

Selvbebrejdelser følger i kølvandet: Hvorfor kan du ikke ...? Identitetskonklusionerne er negative og indeholder variationer over ikke at være god nok hverken i egne øje eller i forestillingen om, hvordan man ses af andre. 

Kan forløbet kombineres med individuel terapi?

Ja, absolut! - men det er ikke en forudsætning for at deltage. 

I gruppen er der mulighed for at arbejde med temaer på en helt anden måde end det er muligt i individuel terapi. Det kan gå fint i spænd. 

Eksempler på temaer, vi arbejder med

Det gode liv for mig

Arbejdsliv - Studieliv

Fritid og venskaber

Familierelationer

Nære relationer

Pauser og smalltalk

Triggere

Styrker

Strategier

Et GRUPPE-forløb for mennesker med social angst???

Ja, netop!

Her er mulighed for - i trygge og udviklende rammer - at møde andre, der også oplever social angst.

Der er mulighed for genkendelse, for at opdage forskelligheder - og for at finde inspiration og støtte til de næste skridt. 

Hvad er det forventede udbytte for deltagerne?

Viden, erfaring og oplevelser

Viden, erfaring og oplevelser fra gruppen som den enkelte deltager kan bruge i andre sammenhænge. 

At arbejde med at give og tage plads i en gruppe. 

Hvad hører til mig - og hvordan kan jeg handle?

At blive klogere på egenandelen i de vanskeligheder, der opstår. 

At opdage nye handlemuligheder - og evt. afprøve disse. 

Et større repertoire af handlemuligheder

At kende til hvad der trigger, og udvide sit repertoire af handlemuligheder. 

At kende til egne styrker, og til hvordan andres styrker kan være med til at støtte og udvikle. 

 

Hvordan forløber en session?

1 - INTRO

Første gang vil der være en kort præsentation. 

Vil de følgende sessioner kan intro fx handle om at fortælle om erfaringer og oplevelser siden sidst i relation til gruppeforløbet. 

2 - TEMA - oplæg

Gruppeleder holder et kort oplæg om et tema, der er relevant for gruppen. Se ovenfor hvilke emner, det kan handle om. 

Der er mulighed for at planlægge de emner, som er mest relevante og ønskede af gruppen. 

3 - TEMA

Der arbejdes i smågrupper med spørgsmål i relation til temaet. 

Senere samles smågrupperne og fortæller til hinanden om fx: 

  • noget, som overraskede
  • noget, som var genkendeligt
  • noget, som de er blevet inspirerede til

4 - KORT PAUSE

En kop te eller kaffe - en småkage eller lidt frugt.

5 - FOKUS

Hver enkelt deltager får i løbet af de 7 sessioner mulighed for at tage et tema op, som vedkommende ønsker at arbejde med. Hele gruppen inviteres til at bidrage med erfaringer, oplevelser og ideer, som kan bidrage. 

Hver enkelt deltager får altså mulighed for både at give og at tage imod fra andre. 

6 - OUTRO

Hvordan har dagens session været?

Er der noget, der skal ændres på til næste gang?

Hvad tager du med dig, som du er blevet inspireret af eller til?

Hvordan tilmelder jeg mig?

Send en mail, hvor du skriver lidt om dig selv - og om "problemets historie". Skriv også gerne lidt om, hvad du vil have ud af forløbet. Jeg skriver tilbage til dig kort herefter om du har fået en plads - eller der evt. skal afklares yderligere. 

Der er mulighed for at du kan få en kort samtale (½ time) inden forløbet, hvor du kan stille spørgsmål. Denne mulighed er inkluderet i prisen. 

Du er også velkommen til at bestille individuel terapisamtale(r) forinden. Dette er ikke inkluderet i prisen. 

Hvad hvis jeg bliver nervøs for at starte?

Det er helt normalt at være eller blive nervøs inden start i gruppen - ja, det er nærmest det mest almindelige.

Du er velkommen - også med din nervøsitet. Du vil hurtigt komme til at finde dig bedre tilpas i gruppen, og du får masser af læring og input med, som du kan bruge uden for gruppen. 

Lidt om gruppeleders erfaring med grupper og med social angst

Jeg - Ellen Hansen - har arbejdet med grupper i et par årtier: terapigrupper, supervisionsgrupper, lærings- og udviklingsgrupper. Jeg udviklede konceptet om mestringsgrupper tilbage i 2003 i forbindelse med et uddannelsesforløb på Københavns Universitet. 

Jeg har arbejdet med social og faglig tilbageholdenhed siden 1998 både individuelt og i grupper - mennesker med fx taleangst, skriveblokering, social tilbageholdenhed og social angst. 

Jeg arbejder ud fra et multiteoretisk fundament, hvor jeg trækker på bl.a. narrative, kognitive og gruppeanalytiske forståelser. Andre vigtige "værktøjer" er læringsteori og tilgange, som inddrager sanser, billeder og rum (nærhed og afstand).

Men allervigtigst:

Du bliver ikke udsat for en terapeut, der følger én bestemt tilgang eller følger en manual. Jeg lægger vægt på at tilpasse tilgange fra en bred og velfunderet praksis til individ, gruppe og problemstilling

Praktisk info

Antal deltagere

Gruppen er for 6 til 8 personer - alle med social angst/tilbageholdenhed

Sted

Knabrostræde 1A, 1. sal

1210 København K. 

Antal sessioner

Forløbet består af 7 sessioner

Tidspunkter

Gruppen mødes onsdage kl. 18.00 til 20.30 med 1-2 ugers mellemrum. 

Næste gruppe:

Forventet start april/maj 2016. 

Pris

Mestringsgruppeforløbet koster 4.900 kr..

Det svarer til en pris på 700 kr. pr. session.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at maile til mail@ellenhansen.dk og derefter får accept på plads. 

Pladsen er først din, når du herefter indbetaler kursusbeløbet. 

OBS: Tilmeldingen er bindende.