Rolleanalyse - Rollebiografi og rollehistorie

Oplever du at der er nogle mønstre, der gentager sig igen og igen - selv om du egentlig ønsker noget andet?

Kender du til fornemmelsen af at bestemte relationelle dynamikker gentager sig – eller at du på en eller anden måde igen og igen havner i en bestemt rolle?

Har du et ønske om at forstå dig selv og disse dynamikker bedre – og har du lyst og modet til at lære dig selv (og andre) bedre at kende?

Så kan du have glæde af rolleanalyse!

Arbejdsroller

Rollen befinder sig i skæringsfeltet mellem person og system.

I rolleanalysen undersøger vi sammenhænge og mønstre - i rollebiografi og rollehistorien og i dynamikken imellem dem.

Rollebiografi

Rollebiografien viser, hvordan en person har haft skiftende roller.

Rollebiografien er historien om personen-i-rollen, sådan som den kan fortælles gennem de forskellige roller, som personen har haft fx i barndom, ungdom, studie, tidligere jobs og nuværende job

Rollehistorie

Rollehistorien viser hvordan rollen har været besat af forskellige personer.

Rollehistorien er historien om rollen på den specifikke arbejdsplads, og inddrager rollens historie i organisationen

Roller

Eksempler på roller:

At påtage sig roller, som andre ikke "bider på". Efterfølgende en oplevelse af ærgrelse eller at det egentlig ikke er hverken retfærdigt eller meningsfuldt

At være tilbageholdende eller tavs i diskussioner selv om man egentlig har en masse at byde på fagligt og personligt

At lægge øre til brok selvom man føler sig forstyrret og bliver i dårligt humør

At føle sig presset til at vælge side i konflikter uden mulighed for at udtrykke egen forståelse

At overbebyrde sig selv frem for at spørge om hjælp

Udbytte

Eksempler på udbytte:

Indsigt i og kendskab til hvordan din egen "rygsæk" og tidligere roller spiller ind på nuværende arbejdsplads

Kendskab til dine egne valenser (tilbøjeligheder: den rille du igen og igen havner i).

Øget frihed til at kunne vælge: du kan fortsætte med gamle mønstre eller du kan vælge blandt andre muligheder.

Forståelse af den mystik der kan opleves i at mønstre gentages.

Forståelse af hvordan du evt. selv bidrager til at fastholde din egen rolle

Afgrænsning

Terapi:

I terapi vil både den personlige historie (rollebiografi) og rollehistorien inddrages i det felt, vi arbejder med.

Supervision:

I supervision holder vi os til de arbejdsmæssige roller i rollebiografien - dvs. ikke barndom, ungdom og familie

Resilienstræning:

I terapi vil både den personlige historie (rollebiografi) og rollehistorien inddrages i det felt, vi arbejder med.

For arbejdspladser

Individuelle forløb

Individuelle samtaler med inddragelse af fx tegninger og figurer/systemiske opstillinger. OBS: Der kræves ikke tegnefærdigheder på nogen måde!

For teams, arbejdsgrupper og arbejdspladser

Mulighed for heldagsworkshops for teams og arbejdspladser med 1-2 facilitatorer alt efter gruppens størrelse. Der sigtes mod at hver enkelt deltager og teamet som helhed når frem til arbejdsmål, som umiddelbart vil kunne iværksættes og som der kan følges op på (med eller uden deltagelse af facilitator).

Der kan vælges mellem:

Begrænset inddragelse af det personlige/privat. Rollebiografi omhandler derfor kun roller på arbejdspladser

Udvidet inddragelse af det personlige/private. Rollebiografi inddrager også roller uden for arbejdspladsregi fx fra barndom, ungdom, skole/studie.Egner sig fx til arbejdspladser, hvor man i forvejen arbejder med det personlige felt.