Skriveblokering

De fleste uddannelsesforløb indebærer aflevering af større, selvstændige opgaver. Mange videregående uddannelser afsluttes med et speciale.

Nogle studerende oplever skriveprocessen som angstprovokerende.

Det kan være vanskeligt at omsætte og selvstændigt bearbejde den faglige viden så den bliver til skrevne ord på et fagligt tilfredsstillende niveau.

Det kan være både fagligt og personligt vældigt belastende at opleve tilbageholdenhed med at udtrykke sig skriftligt - eller at sidde fast i "specialesump".

Problemet kan få indflydelse på snart sagt alt: selvopfattelse, økonomi, parforhold, fremtidsplaner og meget andet.

Eksempler på specialeskrivningsproblemer

Igennem de ca. 20 år, jeg har arbejdet med specialesump og specialeskrivningsproblemer har jeg set nogle bestemte problematikker, som ofte går igen. Her følger nogle eksempler, men der er selvfølgelig meget store forskelle - for nogle er problemerne helt anderledes - måske modsatte disse eksempler!

Oplever "barnlige" følelser og reaktioner

Det er almindeligt at opleve barnlige reaktioner forbindelse med speciale- eller opgaveskrivningen fx: trods, ønske om at være uansvarlig, sove længe, modstand mod at blive voksen ...

"Barnet" kan blive den styrende og den voksne har ikke fundet sin "plads" i personens system

Sætter høje, umulige mål

Tendens til perfektionisme, og vanskeligheder med at vurdere, hvornår noget er "godt nok". Medfører utilstrækkelighedsfølelse.

Presser sig selv urimeligt og bliver stresset - også selvom produktiviteten er lav.

Isolationstendenser

Fravælger sociale aktiviteter og lystbetonede aktiviteter.

Stresser sig selv ved ikke at holde fri - specialet eller opgaven er altid nærværende. Vanskeligheder med at gøre noget for sig selv, hvorimod det er nemmere være ansvarlig og forpligtet, når det handler om andre.

Undvigelse af kontakt til medstuderende og vejleder.

Hvad hjælper?

Nogle gange er der brug for terapiforløb for at komme godt videre. Skriveblokeringen kan koble sig til personligt stof fra fortiden, som det er vanskeligt selv at gennemskue og vikle sig ud af.

Andre gang er forhindringen mere overkommeligt og sparring og få samtaler kan hjælpe godt på vej.

Nedenfor har jeg beskrevet nogle helt generelle råd som mange selv vil kunne bruge.

Start med små skridt

Jeg har været med til at aftale så små skridt som fx 1 minuts skrivning om dagen om ikke-faglige ting. Denne studerende endte med at få skrevet sin opgave, og der gik ikke lang tid fra start til slut i processen.

Undgå faglig ensomhed

Noget, der har været hjælpsomt for mange, har været at undgå den ensomme position, og i stedet at involvere andre: spørge om råd, deltage i diskussioner, lytte eller følge med i udviklingen og spørge til den på en støttende måde.

Ligeledes kan det være gavnligt at genoptage forbindelsen med studiestedet: Indgå aftaler med specialevejleder, og turde vise også det ufærdige frem.

Vær anerkendende over for dig selv

Øv dig i at bremse dine negative tanker. Giv dem modspil!

Før en logbog over skriveprocessen.

Lær af dine egne erfaringer om, hvad der virker for dig.

Sørg for at give dig tid til det, der inspirerer og glæder.

Arbejd med henholdsvis at kunne "bestemme" over dig selv og at kunne berolige dig selv.