Referencer

Jeg har i årenes løb superviseret indenfor mange forskellige områder inden for det socialfaglige felt.

Nedenfor kan du se eksempler på institutioner, faglige områder og faggrupper.

- Ellen Hansen

Kunder

Københavns Kommune

Frederiksberg Kommune

Egedal Kommune

Ishøj Kommune

Danmarks Lærerforening

F86

OASIS

Socialstyrelsen

Misbrugsportalen

Kriminalforsorgen

Psykiatrisk Center

Fredensborg Kommune

Institut for Blinde og Svagtsynede

Brøndby Kommune

Majorgården

Brydehuset

Valmuen

Roskilde Kommune

Fabianhus

Røde Kors

F86

Faglige områder

Misbrugsbehandling

Jobcentre

Kontanthjælp

Handicap, børne- og voksenområdet

Socialpsykiatri

Børn- og unge, familieområdet

Myndighedssagsbehandlere

Arbejdsmarkedsområdet

Fagforeninger

Udsatte

Mentorer

Psykiatrisk Hospital

Kriminalforsorgen

Ungeprojekt

Sundhedsprojekt

Bosteder

Specialskole

Familieplejeområdet

Visitationsenheder

Tidlig indsats

Integrationsområdet

Faggrupper

Jurister

Sygeplejersker

Læger

Sagsbehandlere

Specialundervisningslærere

Terapeuter

Undervisere

Instruktører

Lærere

Pædagoger

Socialrådgivere

Socialformidlere