Supervisionsmetoder

Min uddannelse som terapeut og supervisor er sammensat af elementer fra flere forskellige tilgange og teoretisk referencerammer. ​Det er min erfaring, at det er en styrke at kende til flere metoder.

Typisk anvendes en bestemt tilgang ved starten af et supervisionsforløb, og med tiden åbnes der op for at bringe nye tilgange og metoder i spil.

Traditionelle supervisionsmetoder

Supervisionsmetoder, som ofte anvendes.

Individuel supervision i gruppe

Da jeg tilbage i 1999 var under uddannelse som supervisor hos Albatros var "Individuel terapi i gruppe" den absolut fremherskende metode i supervision.

Supervisor interviewer fokuspersonen mens resten af gruppen lytter. Supervisor og supervisand finder frem til, hvad der skal være i fokus og på hvilket niveau. Supervisor og fokusperson fordyber sig herefter, og gruppen inddrages i processen - enten med udgangspunkt i et bestemt spørgsmål eller mere bred refleksion. Supervisor kan "tænde og slukke" for teamet efter behov. Fokuspersonen og supervisor taler videre om, hvordan spørgsmål og teamets refleksion har bidraget til nye tanker og ideer hos fokuspersonen. Hvad skal der ske videre frem? Hvad vil han/hun handle på?

Denne tilgang er stadig i brug og bliver endda ofte brugt. Det er en ofte en god grundmodel at starte med, og dernæst introducere andre metoder og tilgange.

 

Reflekterende team

Mange har stiftet bekendtskab med reflekterende team i supervision, og kendskab til "reglerne" er udbredt.

  • Teamet taler med hinanden om det, de har hørt. De taler altså ikke direkte til fokuspersonen. Det er som regel svært at huske!
  • Opgaven er refleksion - altså ikke gode råd og løsningsideer. Det kan også være svært.
  • Fokuspersonen er i en lyttende position undervejs, og de fleste får meget ud af dette. Man skal ikke forholde sig til alt det sagte, men er fri til at udvælge eller gå videre med det, man kommer i tanke om, ved at lytte.

Supervisors opgave er vigtig og styrende. Selvom teamets opgave er at være til gavn for supervisanden/fokuspersonen kan der også slippe andre budskaber med i det, der siges.

Reflekterende team er en meget gavnlig metode for nogle grupper. De fleste er glade for, at der også suppleres med andre metoder.

Narrativ bevidning og narrativ supervision

Kognitiv supervision

Løsningsfokuseret supervision

Psykodynamisk supervision

Andre supervisionsmetoder

Systemisk opstilling

Deep Democracy

Kreativ supervision