ELLEN HANSEN

ELLEN HANSEN

Supervisor

Facilitator

Organisationskonsulent

Terapeut

Født 1956. Uddannet socionom (socialrådgiver) fra Roskilde Universitetscenter 1980. Arbejdet med terapi, supervision og som konsulent siden 1994.

Mange års erfaring med gruppeprocesser, vanskeligheder forbundet med læreprocesser, studie- og præstationsrelaterede problematikker samt børne/familiearbejde.

Se mere i mit CV.

Fuldtidsprivatpraktiserende på fuld tid fra 2007.

Kurser i Knabrostræde

Mindfulnessgruppe med Kirsten Mellor i Knabrostræde

Formålet med gruppen er trefold:

  • at træne mindfulness som en metode til at finde ro i dagligdagen
  • at få en healende pause i samvær med andre
  • personlig udvikling
Vi mødes på følgende datoer:
 
22. januar kl. 17 til 20
3. marts kl. 17 til 20
31. marts kl. 17 til 20
19. maj kl. 17 til 20
 
Medbring yogamåtte og evt. tæppe.
Tilmelding og flere oplysninger på www.mellor.dk


SUPERVISION
Supervision af grupper, teams og enkeltpersoner

Erfaren og veluddannet supervisor med lang praksiserfaring
Supervision i København og på Sjælland - hos jer eller i centrum af København
  

Udvikling af teams og samarbejdet i gruppen - balancen mellem jeg og vi
Procesarbejde, når der er konflikter i gruppen
Fokus på at genfinde mening og samarbejdet på en ny måde efter omstruktureringer og omlægninger
 
TERAPI
Mine specialer
- studerende, der sidder fast fx med specialeskrivning
- mennesker, der oplever tilbageholdenhed socialt eller fagligt (fx taleangst)
- familieproblematikker og mønsterbrydningsprocesser
 
 

Jeg superviserer og coacher mennesker, der arbejder med mennesker - både i form af gruppesupervision, individuel supervision eller coaching. Jeg har erfaring med kulturer i både større og mindre kommuner, uddannelsesinstitutioner og private organisationer. Læs mere her...

Reflekterende team
Outsider witness
Refleksion
Faglige dilemmaer
Undervisning
Temaer
Bro mellem metode og praksis
Samarbejde

Udfordringer i grupper og teams

Omstruktureringer, sammenlægninger og andre forandringsprocesser er et vilkår i arbejdslivet. Foruden ændringerne i varetagelse af opgaverne stiller det også krav til den enkelte medarbejder og gruppen som helhed.

Der kan opstå dynamikker i gruppen som stiller sig hindrende for arbejdsglæde, samarbejde og udvikling. Det kan være opslidende og det kan være svært at få følgeskab til selv gode og indlysende ideer.

Et samarbejde med en facilitator kan hjælpe gruppen på vej til at fungere bedre til gavn både for den enkelte medarbejder, organisationen og kunderne. Se mere her ...

Samtaler kan åbne for at man får øje på nye perspektiver og handlemuligheder. Dialogen med en terapeut giver mulighed for at revurdere det, man tidligere har taget for givet, opdage nye muligheder, og ikke mindst at få sparring, støtte og inspiration til evt. at vælge nye veje. 

Få styr på taleangsten

 

Mennesker med taleangst holder sig tilbage på arbejdspladser, studiesteder, virksomheder mv. De har masser at sige, men det kommer ikke frem.

Nogle har været generte og tilbageholdende siden de var børn - andre er blevet det efter en enkelt eller flere ubehagelige episoder.

I de fleste sammenhænge får man brug for en gang imellem at stå frem - så det er en god ide at få hjælp til at få styr på angsten.

Studieproblemer

Jeg har arbejdet med elever og studerende med studiemæssige problemer i over 15 år og har opbygget et bredt repertoire af måder at hjælpe på i forhold til de problemer, som studerende kan møde. 

Specialeskrivning
Eksamensangst
Tilbageholdenhed - overspringshandlinger - tvivl

Læs mere om mine specialer ifht. studiemæssige problemer her ...