Ellen Hansen

Blik for udviklingsmuligheder og forandringspotentiale!

Supervisor | Terapeut | Underviser

Gruppeproceskonsulent | Organisationskonsulent

Supervision, coaching og procesarbejde

Supervision og coaching

Supervision af grupper, teams og fagpersoner ved erfaren og veluddannet supervisor.

Jeg superviserer og coacher mennesker, der arbejder med mennesker - både i form af gruppesupervision, individuel supervision eller coaching.

Jeg har erfaring med kulturer i både større og mindre kommuner, uddannelsesinstitutioner og private organisationer.

Aktuelt mulighed for aftaler med nye grupper

Gruppeprocesser

Omstruktureringer, sammenlægninger og andre forandringsprocesser er et vilkår i arbejdslivet. Det stiller krav til den enkelte medarbejder og gruppen som helhed.

Der kan opstå dynamikker i gruppen som påvirker arbejdsglæde, samarbejde og udvikling på en negativ måder. Det kan være opslidende og det kan være svært at få følgeskab til selv gode og indlysende ideer.

Et samarbejde med en gruppeproceskonsulent kan hjælpe gruppen på vej til at fungere bedre til gavn både for den enkelte medarbejder, organisationen og kunderne.

 

Undervisning

Jeg afholder temadage eller temamøder for teams og grupper​. Det kan være for grupper, som jeg i forvejen kender via supervision eller helt nye grupper.

Temaerne udspringer ofte af de dilemmaer og udfordringer, som fagpersoner møder i forbindelse med deres arbejde - både dem, der er udfordrende fagligt og fagpersonligt.

Undervisningen har fokus på at bidrage til en øget grad af mestring, at finde sine styrker og øge sin resiliens på en måde, der er langtidsholdbare dvs. går godt i spænd med både arbejdsopgaven og egne værdier.

 

Terapi

Familie og mønsterbrydning

Familieproblemer har det med at gå lige ind i hjertet. Nogle løses i fællesskab - andre kan være mere vedvarende, og have rødder langt tilbage i familiehistorien.

Et terapiforløb kan være der, hvor du får sparring i din udviklingsproces, sådan at du kan finde et godt ståsted for dig selv og din udvikling.

Mønsterbrydningsprocesser kan være vældigt hårde undervejs i processen: man kan komme til at føle sig "lille", illoyal og opleve stærk tvivl.

Jeg har igennem mange år arbejdet med disse problematikker - både individuelt og med grupper. Pt. tilbyder jeg individuel terapi.

 

Studierelaterede problemer

Jeg har arbejdet med elever og studerende med studiemæssige problemer i omrking 20 år år og har opbygget et bredt repertoire af måder at hjælpe på i forhold til de problemer, som studerende kan møde. 

  • Specialeskrivning- eller opgaveskrivningsproblemer
  • Tilbageholdenhed - fagligt og/eller socialt
  • Tilbagevendende tvivl
  • Eksamensangst

Problemer i arbejdslivet

Mennesker med taleangst holder sig tilbage på arbejdspladser, studiesteder, virksomheder mv. De har masser at sige, men det kommer ikke frem.

Nogle har været generte og tilbageholdende siden de var børn - andre er blevet det efter en enkelt eller flere ubehagelige episoder.

I de fleste sammenhænge får man brug for en gang imellem at stå frem - så det er en god ide at få hjælp til at få styr på angsten.

 

Resiliens og resilienstræning

Resiliens

Udfordringer, der udspiller sig i grænseområdet mellem det personlige/private og arbejdslivet.

Udforskning af rollemønstre, der gentager sig og metoder til at opbygge resiliens, selv-medfølelse (self-compassion) og selvreguleringskompetencer

Self-compassion

Fokus på hvordan du kan praktiser selv-medfølelse eller self-compassion, som det hedder på engelsk.

Selvomsorg

Rollen som hjælper eller behandler kræver at man også tager sig godt af sig selv. Rammerne for dette hører til ledelse og organisation, men en vigtig del hører også til den enkelte person.

Erfaringerne tyder på , at det kræver vedholdenhed og gode redskaber at finde en god balance på dette felt.