Terapi og personlig udvikling

Jeg tilbyder terapisamtaler og terapiforløb til mennesker, der ønsker at finde veje i livet, som er bedre i overensstemmelse med deres ønsker og værdier.

Anledningen til at søge terapi i forbindelse med personlige udviklingsprocesser kan være mange.

Nedenfor kan du se eksempler på temaer, som jeg ofte arbejder med.

Familietemaer

Familieproblemer har det med at gå lige ind i hjertet. Nogle løses i fællesskab - andre kan være mere vedvarende, og have rødder langt tilbage i familiehistorien.

Et terapiforløb kan være der, hvor du får sparring i din udviklingsproces, sådan at du kan finde et godt ståsted for dig selv og din udvikling.

Livshistoriens indflydelse

Et ønske om at få sin livshistorie mere på plads.

 • Hvordan spiller min opvækst og baggrund ind som problem og ressource i mit liv?
 • Hvilke problemer og temaer er "mine" og hvilke hører i virkeligheden til min opvækstfamilie og måske tidligere generationer?
 • Hvor, hvorfor og hvoran stiller gamle mønstre sig i vejen i mit liv?
 • Hvordan kan jeg sørge for at de gamle mønstre får mindre indflydelse?
 • Hvilke små skridt er mulige for mig lige nu?

At være mønsterbryder

Mønsterbrydningsprocesser kan være vældigt hårde undervejs i processen: man kan komme til at føle sig "lille", illoyal og opleve stærk tvivl.

Jeg har igennem mange år arbejdet med disse problematikker - både individuelt og med grupper. Pt. tilbyder jeg individuel terapi.

Rod i familien

Komplicerede familierelationer.

Følelsesladede situationer i familien, der påvirker selvforståelsen og trivslen

Udfordringer, når familiemedlemmer mødes fx i forbindelse med mærkedage. Hvordan undgå tilbagevendende konflikter?

At have det vanskeligt med at være skilsmissebarn, selv at blive skilt eller at få familien til at fungere efter en skilsmisse.

----

At have været anbragt som barn. At være vokset op i en plejefamilie. At være vokset op i en familie, hvor forældrene også var plejeforældre.

Studierelaterede temaer

Jeg har arbejdet med studerende med studiemæssige problemer i omkring 20 år år og har opbygget et bredt repertoire af måder at hjælpe på i forhold til de problemer, som studerende kan møde. 

Skriveblokering

Udover den faglige udfordring det er at skrive en opgave eller et speciale, kan det også være en stor personlig udfordring.

Nogle af de reaktioner, der opleves kan på en gang føles underlige og fremmede - og på samme tid meget velkendte.

Man kan skifte imellem at "piske" sig selv og ikke at tillad sig fx sociale oplevelser - og så at gå ind i en stillestående tilstand, hvor "intet bliver til noget".

Der er i reglen mening i disse reaktioner. Terapien kan være med til at udrede kompleksiteten og støtte i processen med at komme i gang med at skrive og at finde sit faglige ståsted.

 

Relationer

Relationsproblematikker kan typisk handle om:

Relationen til medstuderende. Fx at man har været vant til at være den bedste i klassen, men nu har en position, der er lavere - og helt uvant.

Relationen til undervisere og vejledere: At føle sig utilpas ved at vise sin ufærdige faglighed og at have forestillinger om hvordan man vil tabe ansigt i fx vejlederens øjne.

En fornemmelse af ikke at kunne være "sig selv", men at måtte lade som om og foregive noget andet.

Taleangst: Ikke at turde sig noget i en gruppe, at føle sig utilpas ved at udtrykke sig - eller at holde sig tilbage og udtrykke sig usammenhængende selv om man egentlig sagtens kunne udtrykke sig mere klart.

Mønsterbrydere

Studerende som har en atypisk eller en vanskelig baggrund kan møde særlige vanskeligheder i forbindelse med et studium - problemer som det kan være svært for andre at forstå og forholde sig til. Problematikkerne kan også senere følge med ind i arbejdslivet.

Det kan handle om selvværd, om bekymring for familien, om dårlig samvittighed over at "flytte" sig langt væk fra sin oprindelse, vanskeligheder med at opfatte sig selv realistisk, vanskeligheder med at gøre noget for sig selv ... og meget mere.

Jeg har i mange år haft gruppeforløb for mønsterbrydere - og dertil individuelle samtaleforløb. I dette arbejde trækker jeg i høj grad på mine erfaringer med familiesamtaler og familiebehandling

Temaer i relation til arbejdslivet

Mistrivsel

Kravene på arbejdspladsen matcher ikke egne værdier og ønsker. Der er langt mellem de reelle arbejdsforhold og det arbejde, som man har ønsket og drømt om.

En følelse af at være et "dårligt menneske" eller at have svært ved at holde sig selv ud i sin rolle eller funktion på arbejdspladsen.

En følelse af meningsløshed, overvældelse eller resignation i forhold til arhejdet.

Et ønske om et bedre arbejdsliv, at genfinde arbejdsgæde og mening.

Stress

Overanstrengelse og stress

Compassion fatigue - på dansk: omsorgstræthed eller medfølelsestræthed

At det er svært eller virker umuligt at tage godt vare på sig selv i løbet af arbejdsdagen

En fornemmelse af ikke at kunne holde til arbejdet

En fornemmelse af at miste "sig selv" og give for meget køb på sine værdier.

En oplevelse af "relations-forstoppelse"

At være helt flad, når man kommer hjem fra arbejde

 

At havne i gamle mønstre og roller

Igen og igen at havne i bestemte roller, så det nærmest er et mønster. Det kan fx være

 • at tage for meget på sig
 • at tage sig af andre på bekostning af sig selv
 • at tage arbejdet med hjem (psykisk set)
 • at lande i bestemte typer af konflikter
 • at gøre en alt for stor indsats ifht. den arbejdsfunktion, der er beskrevet
 • at gøre andre tilpas
 • at have svært ved at sige fra

Et godt redskab i terapien kan være rolleanalyse.