Om supervision

Fordybelse - Refleksion - Inspiration - Faglig udvikling - Fagpersonlig udvikling

Individuel supervision eller gruppesupervision

Gruppesupervision

Der har i mange år været tradition for at have supervision i grupper. Mange giver udtryk for at de lærer hinanden bedre at kende som fagpersoner og at den forskellighed, som der vil være i en gruppe er vældig lærerig.

 

Individuel supervision

Individuel supervision er et godt valg, når der er specifikke emner i ens praksis, som enten er personlige - eller som er så specielle, at de ikke opleves som vedkommende af resten af gruppen.

Individuel supervision er også et valg for ledere, konsulenter og medarbejdere, der ønsker et løbende fokus på fag, rolle og egen fagpersonlig udvikling. 

Ledersupervision

Ledersupervision eller supervision af konsulenter inddrager yderligere temaer, dilemmaer og udfordringer forbundet med rollen som leder eller konsulent.

Fokus i supervision

Relationer

Relationen til borgeren er det hyppigste tema i supervision. Der kan være fx følelser af at føle sig provokeret eller afvist, eller en oplevelse af at det er svært at nå hinanden. Mødet med borgeren kan trigge nogle reaktionsformer, som ikke fremmer samarbejdet - eller man kan føle sig magtesløs og ideforladt i forhold til borgerens problemstillinger.

Relationer til samarbejdspartnere kan også være udfordrende. Forskelle i roller, værdier og effektivitet kan være noget af det, der bringer følelser i kog.

I supervision er det ofte en lettelse at høre, hvordan andre har det med en tilsvarende situation. Der vil ofte være mange erfaringer, der kan drages frem - også selv om der til en start mærkes magtesløshed og håbløshed.

Fag og metode

Det tager lang tid at få sit fag og metoder ind under huden. Det kan til tider føles som om der er en afgrund mellem det, man har lært - og mødet med virkeligheden og de reelle problemstillinger.

I supervision er der båd plads til at føle sig usikker og famlende - og til at føle sig kompetent, iderig og lære af sine succeser.

Det kan være lærerigt at forholde sig undersøgende til sin egen metodik og til at lære af og blive inspireret af andres. Selv i teams, hvor alle arbejder efter den samme metode, vil der være betydelige forskelle i, hvordan hver enkelt anvender redskaberne.

Mange grupper er sammensat af personer med forskellig faglig baggrund. I supervision er der rum for at forholde sig undersøgende til hvilke perspektiver og synsvinkler de forskellige fag og metoder åbner for.

 

 

Fagpersonlige temaer

I arbejdslivet og i arbejdet med mennesker opstår der uundgåeligt temaer, som udfordrer egne værdier og forståelser. Nogle gange er det noget, som vi bare har taget for givet: "Sådan er det!", men som pludselig ikke holder længere. Det kan være både nemt og svært at ændre på sin for-forståelse. Hvis forståelsen kommer fra temaer, som har haft stor betydning for os i vores liv, er vi tilbøjelige til at holde fast i denne - også selv om vi med vores intellekt kan se, at der også er andre synsvinkler. 

Supervisonssessioner er et glimrende forum til at sætte fokus på denne type udfordringer. Det kan være i en gruppe eller det kan være i individuel supervision. Fag og arbejdsopgaver kan give mulighed for fagpersonlig udvikling, som rækker ud over det arbejdsmæssige, men også kommer til at påvirke og få indflydelse i andre sfærer af ens liv. 

Praktisk info

Formøde og kontrakt

Inden selve supervisionsforløbet aftales, kan der aftales et formøde, hvor forventninger, ønsker og krav kan afstemmes.

Både ledelse og medarbejdergruppen skal være enige om en supervisionsaftale. Supervisionen kan have fokus på fx konkret sagssupervision, temaer i relation til arbejdet, på borgeren eller på fagpersonen selv.

Der aftales konkrete rammer for det enkelte forløb, og der udarbejdes en kontrakt.

Frekvens

Gruppesupervision aftales med en varighed og frekvens, der passer til den enkelte gruppes behov og rammer. Typisk med en frekvens på en session hver fjerde til sjette uge af en varighed på tre timer.

Forløbene aftales for et halvt eller et helt år ad gangen. Nogle grupper har forløb af flere års varighed. Der evalueres undervejs.

Forberedelse?

Supervision kræver ikke nødvendigvis tid til forberedelse.

Nogle grupper aftaler på forhånd, hvem der tager en sag med. Andre møder bare op med en åbenhed til at udforske det "der er" og det, som rører sig aktuelt i forbindelse med arbejdet.

Fokus kan handle om svære dilemmaer, men også om helt "almindelige" problemstillinger fra hverdagsarbejdslivet.

Priser

Der er faste priser for supervision.

Prisen for gruppesessioner afhænger af gruppens størrelse

Se min aktuelle takster via dette link

Ledige tider

Du/I er velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker supervisionsforløb.

Jeg har pt. mulighed for at indgå aftaler med nye grupper. 

Sted

Supervision kan foregå

  • på arbejdspladsen
  • i mine lokaler i Knabrostræde 1A (KnabroKlinikken), der ligger meget centralt i det indre København. 

Se kort over beliggenhed her (nederst på siden)