Et unikt tilbud til dig, der ikke får sagt det du vil

Kender du til at ...

... tilbageholdenhed overstyrer dit ønske om at udtrykke dig mundtligt?

Står tilbageholdenheden i vejen for dine faglige ønsker og ambitioner?

Har du kigget på ...

... taler- og præsentationskurser, og vurderet at det ikke er noget for dig (endnu)?

Kunne du tænke dig ...

... ene-undervisning i form af et skræddersyet tilbud?

To fagligheder i et tilbud

Vi kombinerer vores erfaringer og viden fra hhv. retorik og terapi/supervision og undervisning. 

Vi arbejder både med samtale, øvelser og design af opgaver, som du selv kan arbejde videre med. 

Ellen Hansen

... er supervisor, terapeut, organisationskonsulent og underviser.

... har igennem en lang årrække arbejdet med taleangste og tilbageholdenhed individuelt og i grupper. 

... har arbejdet med mennesker på alle niveauer: private, studerende, medarbejdere, ledere, chefer, konsulenter etc. 

... har erfaringer med, at de fleste kan komme godt videre i forhold til at overvinde taleangst og taletilbageholdenhed

Hanne Smith Pedersen

Om målgruppen

For nogle mennesker er det at tale og kommunikere på arbejdspladsen en udfordring, som dagligt eller ofte presser på en måde som påvirker selvforståelsen negativt. Der er mange situationer arbejdsmæssigt, som for nogle mennesker er udfordrende – mens andre slet ikke tænker over dem, og derfor måske kan have svært ved at forstå, at det kan være et problem.

Det kan være

  • at sige noget på et møde
  • præsentere sig overfor nye
  • sige sin mening – sige til eller fra
  • komme med et fagligt input
  • spørge en kollega eller leder til råds
  • indgå naturligt i snak i frokostpausen
  • og selvfølgelig også at holde oplæg eller at være mødeleder

Det er ofte et skjult problem med tilbageholdenhed i disse situationer. Man finder typisk på måder så man undgår og kollegaer tænker måske ikke så meget over, hvor alvorligt det egentlig føles og opleves.

For de, der bare kan og for hvem det er naturligt at kommunikere åbent og ubesværet, kan det være svært at forstå og forholde sig til.

3-timers modul

Eksempel på et typisk modul

  1. Samtale om problemets historie, problemets indflydelse, ønsker til udvikling. 
  2. Små oplæg og input fra undervisere - øvelser, afprøvninger, evt. små rollespil at situationer fra hverdagen. Alt i en rar, tryg og imødekommende atmosfære.
  3. Opsamling og tilrettelæggelse af øvelser som du kan arbejde videre med i dit hverdagsarbejdsliv.