Metoder i arbejdet med gruppeprocesser

Eksempler på metoder som er blandt favoritterne i min værktøjskasse som gruppeproceskonsulent eller organisationskonsulent.

Andre er bl.a. Art of Hosting, Teori U samt Mindfulness-baserede tilgange.

Deep Democracy - Process Work

Deep Democracy kaldes også procesorienteret psykologi (eng.: process work). Tilgangen har rødder i Arnold Mindells arbejde.

Tilgangen har fokus på kompleksitet og diversitet i grupper. Den beskæftiger sig både med det centraliserede og det marginaliserede.

I procearbejdet undersøges og uddybes forskelle, og gruppen udforsker sine grænser, "kanter", polariseringer og udviklingsområder.

Tilgangen er fx velegnet til at undersøge dynamikker i grupper, hvor modsatrettede synspunkter skaber grupperinger og mistrivsel.

Systemisk organisationsopstilling

Systemisk organisationsopstilling er udbredt i nogle lande, men først på vej til at vinde udbredelse i Danmark.

Tilgangen er noget helt særligt - og den kan noget unikt. Virksomhedsdiagrammer afspejler en virkelighed i en organisation - en opstilling vil have fokus på det, der er under overfladen, som mærkes og opleves, men ofte alligevel er implicit og usagt.

I en organisationsopstilling kan både helheden og dynamikker mellem elementer undersøges. Formålet er at bringe viden op til overfladen, så den kan ses, opleves og senere bearbejdes.

 

Systemteoretisk og psykodynamisk tilgang

Der foregår mange ting "under overfladen" i grupper, og nogle gange kan konflikter og uoverensstemmelser komme til at fylde så meget, så en gruppe nærmest bliver lammet i forhold til at varetage deres egentlig hovedopgave.

I denne tilgang ser vi på hvad der er hovedopgaven, og om det er denne der er i fokus eller om gruppen i stedet er blevet distraheret af denne og fx i stedet blevet optaget af interne stridigheder.

Rolleanalyse er et af redskaberne udspunget af denne tilgang.

 

Procesarbejde med grupper

Har gruppen eller organisationen brug for en specialist i gruppeprocesser?

Omstruktureringer er et vilkår i arbejdslivet, som er krævende både for individet, grupper og organisationer som helhed. Det er nødvendigt at finde sig selv og hinanden på nye måder samt at afstemme sig med opgaverne og nye vinde i organisationerne.

Nogle gange opstår der dynamikker som fx stærk modstand, passiv agression og dårlig stemning.

Som organisationskonsulent og gruppeproceskonsulent arbejder jeg med grundholdningen at  alle stemmer skal høres - også de marginaliserede og "tavse".

Hvis samarbejdet er kørt af sporet (eller på vej til dette) kan procesarbejde være en måde at komme godt videre på.

Opgavernes varighed strækker sig fra enkeltdage til forløb over år. Jeg varetager større opgaver i samarbejde med facilitatorer og konsulenter fra mit netværk.