Kursus: Brug af visuelle materialer og metoder

Undervisere: Ellen Hansen og Sanna Waagstein

Modul 1 - Tegninger undervejs i samtaler

Tegninger og små skitser kan kobles med de tilgange og metoder, du foretrækker, og det er ikke nødvendigt at kunne tegne inden du lærer det. 

Tegningen er et symbol ellere en metafor, der samler og klargør, og når man først er kommet i gang med at bruge tegninger eller vignetter er de næsten ikke til at undvære. Tegningen bliver genstand for fælles opmærksomhed. Den kan ramme plet eller føles forkert og rettes til. Den kan sige noget om, hvorvidt vi taler om det samme. 

Modul 2 - Brug af visuelle materialer

Der findes mange forskellige typer visuelle materialer, som kan bruges i terapi, rådgivning og supervision.

Kommunikationen får tilført nogle andre dimensioner end når vi taler sammen som vi plejer. 

Nedenfor kan du se nogle få eksempler på denne type materialer. 

Modul 3 - Brug af figurer og gulvmarkører

Når temaerne kommer ud i rummet kan man gå på opdagelse, inddrage sansninger og perceptioner på andre måder end når der "bare" bruges ord.

Materialer går hånd i hånd med særlige metodikker, som du kan lære på dette modul. 

Flyer

Kursusflyer

3 dage - 3 temaer

Modul 1

Modul 1 - Visuelle samtaler

På dette modul lærer du, hvordan du i samtaler kan bruge små tegninger og skitser som redskab i samtaler både individuelt og med grupper. 

Tegningerne bidrager til forståelse og klarhed og skaber et fælles fokus, der kan tales om. Det er muligt at beskrive temaer, der er både komplekse og komplicerede at beskrive med ord – og man kan nemt vende tilbage til billedet. 

Du lærer at tegne små tegninger undervejs i en samtale, og at bruge visuelle skabeloner. Der forudsættes ingen tegnefærdigheder.

Efter modulet kan du påbegynde brugen af tegninger i samtaler, og du får tips til, hvor du kan finde videre inspirationsmateriale, sådan at du nemt kan gå i gang med opbygge et repertoire og en værktøjskasse, som passer med dine tilgange og metoder.

Modul 2

Modul 2 - Fortællinger med materialer

Dette modul har fokus på brugen af præ-fabrikerede materialer fx kort og visuelle skemaer.   

Der findes mange slags kort, og de kan udvælges og tilpasses den praksis, du i forvejen bruger. Nogle kort har fokus på fx styrker eller følelser – andre kan bruges mere bredt. 

Visuelle kort og skemaer inddrager sanserne, og gør det muligt at ”fortælle” uden så mange ord. 
Vi kan fx vælge et billedkort før vi kan forklare med ord. 

Brug af kort forandrer koncentration og stemning: vi lytter mere intenst og opmærksomt. Der åbnes for at dele fortællinger og forståelser, og billedet bliver fælles ”eje”, der kan refereres til. 

Efter dette modul vil du kende til mange forskellige typer kort, have afprøvet nogle af dem, og finde frem til et eller flere sæt, du vil gå i gang med at bruge. 

 

Modul 3

Modul 3 - Tredimensionelle opstillinger

En visuel opstilling med materialer, figurer eller markører i rummet, skaber et fysisk overblik over aktuelle temaer i en samtale. 

Fokuspersonen kan stille elementer op som repræsenterer personer mv. På bordet kan man flytte på figurerne – og på gulvet kan man bevæge sig ”ind” i opstillingen. 

Der kan stilles spørgsmål til figurernes indbyrdes positioner, og der kan skiftevis fokuseres på fx helheder, detaljer, positioner eller dynamikker.

Den fysiske opstilling gør det nemmere at holde rede på det hele. Der kan tages fotos af opstillingen, og der kan eksperimenteres med nye. 

Dette kan inspirere til nye tilgange og handlemuligheder i den konkrete virkelighed. Når det æstetiske og sanselige inddrages, åbnes der for muligheder, der går andre veje, end gennem vores kognition.